Arnostov

Buurtschap Arnostov

Interessante momenten in de geschiedenis van Arnoštov:
 • 18de eeuw – stichting van de buurtschap
 • 1889 – plaatsing van zandstenen beeld van een engel voor huisnr. 9
 • 1899 – oprichting vrijwillige brandweer
 • 1912-1913 – bouw van het café + kruidenierswinkel (huidig pension)
 • 1916-1919 – aanplant lindelaan langs de weg door het dorp
 • 1931 – tien huizen hebben een waterleiding aangelegd vanaf de bron van de beek Zernoutka
 • 1944 – huiszoekingen door overvaltroepen van het Duitse leger
 • 50er jaren – het dorp werd voorzien van elektriciteit
 • 1957 – aanleg gemeentelijke waterleiding
 • 2008 – stichting van Burgerinitiatief Vrienden van de Pecka-regio met het doel: behoud van het landschapskarakter van Arnostov en omgeving
 • 2008 – aanplant van een fruitbomenlaan van locale rassen langs de oorspronkelijke weg tussen Arnostov en de weg naar Pecka

De kleine buurtschap Arnostov ligt aan de voet van de zuidelijke berghelling van het Krkonosska uitzichtpunt (532m NAP). De huizen in de buurtschap zijn naast elkaar in twee parallelle rijen gezet, ieder aan één kant van de weg. Onder de buurtschap stroomt door een dal de beek Zernoutka.

Arnostov ontstond in de 18de eeuw. De eerste vermelding uit 1765 staat in de tiendenlijst. De buurtschap werd gesticht door de eigenaar van het Belohradske - domein Jan Arnost Schaffgottsche, vrijheer van Kynast en Greifenstein (gestorven in 1747) en is te zijner eer naar hem vernoemd: Ernsdorf. In de volksmond is deze naam veranderd in Anstorf. Deze naam werd nog in de eerste helft van de vorige eeuw gebruikt. De eerste inwoners waren Duits, omdat de stichting van de buurtschap een onderdeel van een kolonisatieplan was, dat in de tweede helft van de 18de eeuw in de Belohradregio werd uitgevoerd. In de loop der jaren werd het dorp steeds meer Tsjechisch als gevolg van huwelijkssluitingen met inwoners van omliggende dorpen. In 1910 had Arnostov 114 inwoners in 25 huizen. In het jaar 1921 waren er 9 meer, echter allemaal met de Tsjechische nationaliteit. Tegenwoordig telt Arnostov 25 huisnummers. Daarvan zijn 3 huizen vast bewoond, omdat jonge mensen veel zijn verhuisd voor hun werk. De overige huizen zijn geleidelijk, door erfenis of door verkoop, veranderd in recreatiewoningen. Dankzij de "weekendgangers" heeft het dorp zijn oorspronkelijke karakter behouden en in de meeste gevallen zijn de boerenhuizen in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

De inwoners van Arnostov waren met name boeren. Ze teelden vooral rogge, haver en aardappelen. In het bergachtige gebied konden de akkers de boeren niet voldoende in het levensonderhoud voorzien, en wanneer er op het land geen werk was, hoorde men in de boerenhuizen het geklepper van de weeftoestellen en het gezoem van het spinnewiel.

Listy Peckovska (Krant van regio Pecka) nr.1/2007 – uitgebreide vertellingen over Arnostov kunt u hier downloaden

Geschiedenis van de omgeving:

De talrijke archeologische vondsten getuigen van het feit, dat het landschap sinds een lange periode dun bevolkt is. Niet ver van hier zijn op de helling Valy bij het dorpje Kal tot vandaag toe nog restanten van schansen van een uitgestrekt Slavisch fort te zien. Nabij het dorp Vřesník hebben de archeologen restanten van boerenbebouwing van de oudste Slaven ontdekt, die tot de 7de á 8ste eeuw teruggaan. De vondsten van goud en zilver zijn de aanleiding geweest voor het structureel bewonen van dit gebied. Het goud werd aan de bovenstroom van het riviertje Zlatnice (Goudbeek) gewonnen en gewassen, sinds de 12de eeuw en praktisch door de gehele middeleeuwen heen. Ook de bouw van de burcht Pecka hangt nauw samen de winning van edelmetalen. Tot zijn executie in 1621 was Krystov Harant van Polzice en Bezdruzice de eigenaar van de burcht, na zijn dood is de burcht in handen van de meest bekende persoonlijkheid in zijn tijd gavallen: Albrecht van Valdstejn.

Geboortelingen van de regio’s Nova Paka en Pecka:

Otakar Hruby – RAF-piloot. Het document kunt u hier bekijken.